Ryssland-Sverige relationer

Ryssland-Sverige relationer

Sverige och Ryssland har kanske inte allt för starka kopplingar men alla länder här i världen hör ihop på något sätt. Nu du har besökt både Sverige och Ryssland kanske det är lättare att se kopplingar länderna emellan än vad det är utan att ha upplevt länderna. Historiskt sett finns det också en del kopplingar som bör nämnas när det gäller Ryssland och Sverige och idag genom möten mellan inbördes utrikesministrar till exempel. Den senaste tiden har relationerna varit lite sämre än vanligt på grund av Rysslands inblandning i Krimhalvön. Trots detta är det inga större problem och relationen mellan Ryssland och Sverige är generellt sett god.

Relationen genom historien

Relationen mellan Ryssland och Sverige har under åren varierat. Faktum är att relationen går ända tillbaka till 900-talet. Det var nämligen på 900-talet som några vikingar från Sverige tros ha skapat nya stater som efter några år utvecklades till landet Ryssland. Sedan denna händelse har det hänt en hel del mellan Sverige och Ryssland. Till exempel så utkämpades flera krig mellan Sverige och Ryssland i mitten på 1000-talet.

Det sista kriget som har ägt rum mellan Sverige och Ryssland slutade år 1809 och det slutade med att Finland hamnade i Rysslands ägo. Finland blev dock ett självständigt land några år senare. Sedan detta krig har det inte skett några större oegentligheter mellan Sverige och Ryssland. Det skedde dock en liten incident år 2009 när Ryssland skulle hålla ett stort toppmöte med EU. Tanken var att detta möte skulle äga rum i Sverige men Ryssland ville hellre att mötet skulle äga rum i Bryssel då det ansågs vara ett mer neutralt land i sammanhanget.

Relationen idag

Idag vill Sverige att relationen till Ryssland ska bli ännu bättre och strävar efter detta. Oftast är det bra för länder att ha goda relationer med varande och i och med att Ryssland är ett stort land med mycket makt är det bra för Sverige att ha en god relation med detta land. Det ligger dels i Sveriges politiska intresse men även det ekonomiska intresset då Ryssland anses vara en potentiellt bra partner inom dessa områden.

Trots att relationen har svajat en del genom åren är förbindelserna idag goda mellan Ryssland och Sverige vilket underlättar för de svenskar som är intresserade av att besöka Ryssland men även för de ryssar som vill åka till Sverige. Sverige har dessutom en ambassad i Ryssland och det finns en rysk ambassad i Sverige.

Handeln mellan Sverige och Ryssland minskade en del då finanskrisen inträffade för några år sedan men är idag bättre. Sverige både exporterar och importerar varor från Ryssland. Bland annat exporteras varor så som lastbilar, kemiska produkter och mineraler till Ryssland från Sverige. När det gäller import från Ryssland till Sverige så rör det sig främst om råvaror men även mineraler och en del kemikalier.

Det finns dessutom många svenska företag som idag är verksamma i Ryssland och marknaden i Ryssland anses ha stor potential. Detta är anledningen till att svenska investeringar i Ryssland har ökat en hel del de senaste åren. Faktum är att Sverige är ett av de länder som investerar mest i Ryssland när det gäller utländska investerare. Så trots att relationen mellan Sverige och Ryssland varierar på grund av politiska meningsskiljaktigheter finns det många knytpunkter mellan dessa två intressanta länder.